حیوانات

7 آیتم

 • پوپت پنگوئن بلوباکس Blue Box
  معمولا کودکان آب‌بازی کردن را دوست دارند ولی حمام کردن را دوست ندارند و در حمام گریه می‌کنند. برای حل این موضوع باید فضای حمام را برایشان مطلوب کرد و آن‌ها را سرگرم نمود و در حین سرگرم بودن آن‌ها را شست. استفاده از یک عروسک بامزه به بچه‌ها کمک می‌کند تا در حمام سرگرم باشند. این عروسک بر روی آب به‌صورت شناور می‌ماند.
  قیمت: ‎9٬950تومان
 • پوپت خرس قطبی بلوباکس Blue Box
  معمولا کودکان آب‌بازی کردن را دوست دارند ولی حمام کردن را دوست ندارند و در حمام گریه می‌کنند. برای حل این موضوع باید فضای حمام را برایشان مطلوب کرد و آن‌ها را سرگرم نمود و در حین سرگرم بودن آن‌ها را شست. استفاده از یک عروسک بامزه به بچه‌ها کمک می‌کند تا در حمام سرگرم باشند. این عروسک بر روی آب به‌صورت شناور می‌ماند.
  قیمت: ‎9٬950تومان
 • پوپت دلفین بلوباکس Blue Box
  معمولا کودکان آب‌بازی کردن را دوست دارند ولی حمام کردن را دوست ندارند و در حمام گریه می‌کنند. برای حل این موضوع باید فضای حمام را برایشان مطلوب کرد و آن‌ها را سرگرم نمود و در حین سرگرم بودن آن‌ها را شست. استفاده از یک دلفین بامزه به بچه‌ها کمک می‌کند تا در حمام سرگرم باشند. این عروسک بر روی آب به‌صورت شناور می‌ماند.
  قیمت: ‎9٬950تومان
 • پوپت کوسه بلوباکس Blue Box
  معمولا کودکان آب‌بازی کردن را دوست دارند ولی حمام کردن را دوست ندارند و در حمام گریه می‌کنند. برای حل این موضوع باید فضای حمام را برایشان مطلوب کرد و آن‌ها را سرگرم نمود و در حین سرگرم بودن آن‌ها را شست. استفاده از عروسک حمام به بچه‌ها کمک می‌کند تا در حمام سرگرم باشند. این عروسک بر روی آب به‌صورت شناور می‌ماند.
  قیمت: ‎9٬950تومان
 • پوپت شیر دریایی بلوباکس Blue Box
  معمولا کودکان آب‌بازی کردن را دوست دارند ولی حمام کردن را دوست ندارند و در حمام گریه می‌کنند. برای حل این موضوع باید فضای حمام را برایشان مطلوب کرد و آن‌ها را سرگرم نمود و در حین سرگرم بودن آن‌ها را شست. استفاده از یک شیر دریایی بامزه به بچه‌ها کمک می‌کند تا در حمام سرگرم باشند. این عروسک بر روی آب به‌صورت شناور می‌ماند.
  قیمت: ‎9٬950تومان
 • پوپت اردک بلوباکس Blue Box
  معمولا کودکان آب‌بازی کردن را دوست دارند ولی حمام کردن را دوست ندارند و در حمام گریه می‌کنند. برای حل این موضوع باید فضای حمام را برایشان مطلوب کرد و آن‌ها را سرگرم نمود و در حین سرگرم بودن آن‌ها را شست. استفاده از یک اردک طلایی و بامزه به بچه‌ها کمک می‌کند تا در حمام سرگرم باشند. این عروسک بر روی آب به‌صورت شناور می‌ماند.
  قیمت: ‎11٬000تومان