نوزادرشد نوزاد

کودک چه زمانی شروع به حرف زدن میکند؟

کودک چه زمانی شروع به حرف زدن میکند؟

اگر شما هم منتظر شنیدن مامان یا بابا از دهان نوزادتان هستید، در زیر بخوانید که در چه سنی کودکان شروع به صحبت میکنند و حرف زدنشان بهبود پیدا میکند. این پیزی است که باید بدانید که چه زمانی بچه ها شروع به حرف زدن میکنند.

تا این لحظه، تنها راه ارتباطی کودک شما گریه کردن بود. با صدای بلند و مکرر. هرچند خوشبختانه از یک مرحله توسعه زبان عبور میکند که به او امکان ابراز خودش را با استفاده از کلمات میدهد. اما از آنجایی که قبل از راه رفتن باید بخزد، باید قبل از حرف زدن اُبه اُبه کند. این یک مرحله بسیار مهم است که نشانگر شروع یک ارتباط واقعی است وقتی که یک کودک شروع به آزمایش صداها، گوش کردن برای شنیدن واکنش و جواب و برقراری روابط اجتماعی است. این را دکتر شری آرتمکو میگوید.

 

رشد های مختلف: زبانی، اجتماعی، ادراکی

وقتی کودک شما شروع به حرف زدن راجع به این و آن میکند، دارد مهارت زبانی رو به شکوفایی اش را به رخ میکشد. مطمئنا شما هیچ ایده ای ندارید که او چه میگوید، اما همین اُبه اُبه کردن نهایتا به کلمات تبدیل میشوند. پچ پچ های او البته به شما کمک میکند رشد ادراکی او را بررسی کنید چون او در این مرحله صداها را حفظ و تکرار میکند و فکر میکند به اینکه چه میخواهد بگوید و یاد میگیرد چطور از رفتارهای شفاهی و غیر شفاهی برای بیان خواسته ها و نیازهایش استفاده کند. مشخصا، وجه اجتماعی نیز وجود دارد. خیلی قبلتر از اینکه کلمه ای بگوید، او قوانین زبان و معاشرت را با تماشا کردن واکنش های شما به صداهایش و همچنین دوست شما یاد میگیرد. کودکان ذاتا آماده یادگیری زبان هستند و تحت تاثیر این هست که دیگران چطور با او ارتباط شفاهی برقرار میکنند.

چه زمانی منتظر صحبت کردن کودک باشیم

مهارت های گفتاری کودک شما همزمان با بلوغ مکانیزم گفتاری اش بهبود پیدا میکند. در ابتدا، در ۲-۳ ماهگی، صداهایشان به اَدَ بَدَ تبدیل میشود. صداهای معنی دارتر در ۴ ماهگی شروع میشوند. صداهای اولیه معممولا، «پ»،           «ب» و «م» هستند که به راحتی با به هم فشار دادن لبهایش میتواند تولید کند. دکتر دایانا پاول این را میگوید. پس شما اولش خیلی «پا پا پا»، «ما ما ما» و «با با با» میشونید.

خیلی کارها هست که شما میتوانید به بهبود رشد زبانی و گفتاری کودکتان کمک کنید:

* با او صحبت کنید.

* بعد از گفتن هر چیزی کمی مکث کنید تا به او فرصت دهید کلمات شما را پردازش کند و واکنش نشان دهد.

* از آواها و لحن های مختلف استفاده کنید تا سعی کند صدا ها را یاد بگیرد و تقلید کند.

* صداهایی را که تولید میکند برایش توضیح دهید. مثلا اگر میگوید « بَ بَ»، بگویید: دنبال شیشه ات میگردی؟ شیشه کجا است؟؟

* تحقیقات نشان میدهد که تعداد کلماتی که به بچه گفته میشود بر رشد زبانی اش تاثیر مثبتی دارد. پس از کلمات مناسبی برای حرف زدن، کتاب خواندن و آواز خواندن برایش استفاده کنید.

 

والدین توقع چه چیزی در این مرحله داشته باشند

وقتی کودک شما تمرین کافی با لبهایش برای تولید صدا را داشت، معمولا حدود ۶-۷ ماهگی، شروع به ادای کلماتی واقعی تر میکند. پس شما طیف بیشتری از صداها را مثل « با با پا تی بی بی بی» میشونید.

این طور به نظر میرسد که انگار کودک شما به صورت تصادفی صداهایی را میگوید، اما اگر کمی دقت کنید، متوجه تغییر در لحن و صرف افعال میشوید. ممکن است تن صدایش در انتهای جمله اش بالا رود انگار که دارد سوالی میپرسد یا شاید وقتی خاله اش او را میبوسد، ادایش را تقلید کند.  همچنین متوجه میشوید که بعد از گفتن  چیزی که در ذهن دارد مکث میکند که به نظر منتظر جواب است. او یاد میگیرد که مکالمه یک کار بده بستانی است نه فقط یک نفر حرف بزند و حرف بزند. بیشتر از اینکه ببینید چطور چیزی را بیان میکند، به این دقت کنید که کودکتان چه میگوید. اگر لحنش کمکی نمیکند، حالت صورتش و یا زبان بدنش ممکن است اینکار را انجام دهد. مثلا، یک لبخند بزرگ به همراه ورجه وورجه احتمالا به معنی این است که داستان هیجان انگیزی را با شما به اشتراک میگذارد. یا برعکس، اگر اخم کرده و تن صدایش بالا است و به شما اشاره میکند، احتمالا دارد شما را سرزنش میکند.

دکتر پاول میگوید:” در انتهای سال اولش، صداهای جمله وار طولانی تری را با تقلید از لحن و ریتم یک بزرگسال ادا میکند. این مرحله از اصطلاحات پیش زمینه گفتن اولین کلمات است که معمولا همزمان با تولد یک سالگی اش اتفاق میفتد. میخواهید بدانید که اولین کلمات چه چیزهایی است؟ «بابا، ماما، بچه، توپ» هستند.

 

چیزهایی که باید مراقبشان باشید

به خاطر داشته باشید: بچه ها متفاوت هستند و مهارت هایشان در زمان های مختلفی رشد میکند. تا جایی که کودک شما پچ پچ میکند و با شما و دیگران سعی به برقراری ارتباط میکند، نیازی به نگرانی نیست. اما اگر در هر مرحله ای، یادگیری و رشد زبانی اش متوقف میشود یا پسرفت میکند، یا تماس چشمی و از زبان بدن استفاده نمیکند و یا در ۱۵ ماهگی هنوز کلمه ای نگفته است، با دکترتان و یک دکتر گفتار درمان صحبت کنید. هر چه زودتر یک کودک برای حل مشکلش کمک بگیرد، بهتر است.

کودک چه زمانی شروع به حرف زدن میکند؟

اگر شما هم منتظر شنیدن مامان یا بابا از دهان نوزادتان هستید، در زیر بخوانید که در چه سنی کودکان شروع به صحبت میکنند و حرف زدنشان بهبود پیدا میکند. این پیزی است که باید بدانید که چه زمانی بچه ها شروع به حرف زدن میکنند.

تا این لحظه، تنها راه ارتباطی کودک شما گریه کردن بود. با صدای بلند و مکرر. هرچند خوشبختانه از یک مرحله توسعه زبان عبور میکند که به او امکان ابراز خودش را با استفاده از کلمات میدهد. اما از آنجایی که قبل از راه رفتن باید بخزد، باید قبل از حرف زدن اُبه اُبه کند. این یک مرحله بسیار مهم است که نشانگر شروع یک ارتباط واقعی است وقتی که یک کودک شروع به آزمایش صداها، گوش کردن برای شنیدن واکنش و جواب و برقراری روابط اجتماعی است. این را دکتر شری آرتمکو میگوید.

رشد های مختلف: زبانی، اجتماعی، ادراکی

وقتی کودک شما شروع به حرف زدن راجع به این و آن میکند، دارد مهارت زبانی رو به شکوفایی اش را به رخ میکشد. مطمئنا شما هیچ ایده ای ندارید که او چه میگوید، اما همین اُبه اُبه کردن نهایتا به کلمات تبدیل میشوند. پچ پچ های او البته به شما کمک میکند رشد ادراکی او را بررسی کنید چون او در این مرحله صداها را حفظ و تکرار میکند و فکر میکند به اینکه چه میخواهد بگوید و یاد میگیرد چطور از رفتارهای شفاهی و غیر شفاهی برای بیان خواسته ها و نیازهایش استفاده کند. مشخصا، وجه اجتماعی نیز وجود دارد. خیلی قبلتر از اینکه کلمه ای بگوید، او قوانین زبان و معاشرت را با تماشا کردن واکنش های شما به صداهایش و همچنین دوست شما یاد میگیرد. کودکان ذاتا آماده یادگیری زبان هستند و تحت تاثیر این هست که دیگران چطور با او ارتباط شفاهی برقرار میکنند.

چه زمانی منتظر صحبت کردن کودک باشیم

مهارت های گفتاری کودک شما همزمان با بلوغ مکانیزم گفتاری اش بهبود پیدا میکند. در ابتدا، در ۲-۳ ماهگی، صداهایشان به اَدَ بَدَ تبدیل میشود. صداهای معنی دارتر در ۴ ماهگی شروع میشوند. صداهای اولیه معممولا، «پ»،           «ب» و «م» هستند که به راحتی با به هم فشار دادن لبهایش میتواند تولید کند. دکتر دایانا پاول این را میگوید. پس شما اولش خیلی «پا پا پا»، «ما ما ما» و «با با با» میشونید.

خیلی کارها هست که شما میتوانید به بهبود رشد زبانی و گفتاری کودکتان کمک کنید:

* با او صحبت کنید.

* بعد از گفتن هر چیزی کمی مکث کنید تا به او فرصت دهید کلمات شما را پردازش کند و واکنش نشان دهد.

* از آواها و لحن های مختلف استفاده کنید تا سعی کند صدا ها را یاد بگیرد و تقلید کند.

* صداهایی را که تولید میکند برایش توضیح دهید. مثلا اگر میگوید « بَ بَ»، بگویید: دنبال شیشه ات میگردی؟ شیشه کجا است؟؟

* تحقیقات نشان میدهد که تعداد کلماتی که به بچه گفته میشود بر رشد زبانی اش تاثیر مثبتی دارد. پس از کلمات مناسبی برای حرف زدن، کتاب خواندن و آواز خواندن برایش استفاده کنید.

 

والدین توقع چه چیزی در این مرحله داشته باشند

وقتی کودک شما تمرین کافی با لبهایش برای تولید صدا را داشت،    معمولا حدود ۶-۷ ماهگی، شروع به ادای کلماتی واقعی تر میکند. پس شما طیف بیشتری از صداها را مثل « با با پا تی بی بی بی» میشونید.

این طور به نظر میرسد که انگار کودک شما به صورت تصادفی صداهایی را میگوید، اما اگر کمی دقت کنید، متوجه تغییر در لحن و صرف افعال میشوید. ممکن است تن صدایش در انتهای جمله اش بالا رود انگار که دارد سوالی میپرسد یا شاید وقتی خاله اش او را میبوسد، ادایش را تقلید کند.  همچنین متوجه میشوید که بعد از گفتن  چیزی که در ذهن دارد مکث میکند که به نظر منتظر جواب است. او یاد میگیرد که مکالمه یک کار بده بستانی است نه فقط یک نفر حرف بزند و حرف بزند. بیشتر از اینکه ببینید چطور چیزی را بیان میکند، به این دقت کنید که کودکتان چه میگوید. اگر لحنش کمکی نمیکند، حالت صورتش و یا زبان بدنش ممکن است اینکار را انجام دهد. مثلا، یک لبخند بزرگ به همراه ورجه وورجه احتمالا به معنی این است که داستان هیجان انگیزی را با شما به اشتراک میگذارد. یا برعکس، اگر اخم کرده و تن صدایش بالا است و به شما اشاره میکند، احتمالا دارد شما را سرزنش میکند.

دکتر پاول میگوید:” در انتهای سال اولش، صداهای جمله وار طولانی تری را با تقلید از لحن و ریتم یک بزرگسال ادا میکند. این مرحله از اصطلاحات پیش زمینه گفتن اولین کلمات است که معمولا همزمان با تولد یک سالگی اش اتفاق میفتد. میخواهید بدانید که اولین کلمات چه چیزهایی است؟ «بابا، ماما، بچه، توپ» هستند.

 

چیزهایی که باید مراقبشان باشید

به خاطر داشته باشید: بچه ها متفاوت هستند و مهارت هایشان در زمان های مختلفی رشد میکند. تا جایی که کودک شما پچ پچ میکند و با شما و دیگران سعی به برقراری ارتباط میکند، نیازی به نگرانی نیست. اما اگر در هر مرحله ای، یادگیری و رشد زبانی اش متوقف میشود یا پسرفت میکند، یا تماس چشمی و از زبان بدن استفاده نمیکند و یا در ۱۵ ماهگی هنوز کلمه ای نگفته است، با دکترتان و یک دکتر گفتار درمان صحبت کنید. هر چه زودتر یک کودک برای حل مشکلش کمک بگیرد، بهتر است.

نوشته های مشابه

Subscribe
به من اطلاع بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!